Teave

Numbriline ristsõna

Numbriline ristsõna

Täitke järgmine tabel nelja numbriga 1 kuni 9, nii et moodustuvad numbrid vastaksid järgmisele:

  1. 1. rea kahest numbrist moodustatud arv on 5 ja 3 kordne arv.
  2. 2. rea kahest numbrist moodustatud arv on 9-kordne.
  3. A-veeru kahest numbrist (ülevalt alla loetud) moodustatud arv on 4-kordsed.
  4. Veeru B kahest numbrist (ülevalt alla loetud) moodustatud arv on 11-kordsed.
A B
1
2

Lahendus

Tingimuse (1) kohaselt on esimese rea arv kordne 5-st ja 3-st. Kui see on 5-kordne, peab see lõppema arvuga 5 või 0, kuid kuna nulle pole, saab 5-st, see tähendab B1 = 5.

Tingimus 4 ütleb meile, et veeru B kahest numbrist (loetud ülalt alla) moodustuv arv on kordne 11. Kuna 1. reas olev number lõppeb 5-ga, peab B2 olema 5 ja nii mõlemad veeru B täisarv on 55. See tähendab, B2 = 5

Tingimus 2 ütleb meile, et rea 2 kahest numbrist moodustatud arv on 9-kordne, seetõttu peab selle arvude summa olema 9-ga kordne, kuna me teame, et see lõpeb 5-ga, A2 peab olema 4 ja seetõttu on 2. rea täisarv 45.

A1 see peab olema ka 3-ga kordne (kuna selle arvude summa on 3-kordne) ja lõpeb 5-ga, seega võib see olla ainult 15, 45 või 75, see tähendab, A1 = 1,4,7

Lõpuks osutab tingimus (3), et veeru A kahest numbrist (ülalt alla) moodustatud arv on 4-kordsed, nii et see peab olema 14, 44 või 74, millest ainus on siis 4-kordne arv on 44 A1 = 4.

Nii et lahendatud ristsõna on järgmine:

A B
1 4 5
2 4 5