Lühidalt

Kaks algarvu

Kaks algarvu

Me teame, et kahte järjestikust algarvu ei saa olla, välja arvatud paar {2, 3}. See on ilmne, kui arvame, et suvalise järjestikuse numbri paari korral on üks neist paarisarv. Ja ainus paarisarv on 2. Nüüd kaalume järgmist: kas on kaks järjestikust paaritut, mis on nõod?

Näiteks. paarisarvud {3, 5}, {5, 7}, {11, 13}, {17, 19} koosnevad järjestikustest algarvudest ja paarituist arvust. Seda nimetatakse täpselt kaksikvendadeks kaheks algarvuks, mis erinevad kahes ühikus, nagu äsja nähtud näidetes. See tähendab, et nad on kujul {p, p + 2}.

Esimesena nimetas neid "kaksikvendadeks" Paul Stackel (1892-1919). Vaadake järgmist seeriat koos kahe paarisarvu esimese paariga:

{29, 31}, {41, 43}, {59, 61 }, {71, 73}, {101, 103}, {107, 109}, {137, 139}, {149, 151}, {179, 181}, {191, 193}, {197, 199}, {227, 229}, {239, 241},…

Milline on järgmine paarisarvu number?

Lahendus

{281, 283}

Arvatakse, et leidub lõputult kaksikuid nõod. Kuid tänapäevani pole veel teada, kas see vastab tõele. Suurim seni teadaolev kaksikute nõbude paar on (33 218 925) x 2 ^ 169 690 - 1 ja (33 218 925) x 2 ^ 169 690 + 1.

Video: Quadratic equation part 2. Quadratic equations. Algebra I. Khan Academy (Aprill 2020).